Image

CHP VE BÜYÜK BULUŞMA ÜZERİNE

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Büyük Buluşma ana sloganı ile ülkedeki tüm Sivil Toplum Örgütlerine, Sendikalara, Derneklere, Vakıflara ve Demokratik Kitle Örgütlerine “Türkiye’nin Geleceği İçin” beraber mücadele etme çağrısının yapıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantı daha önce çeşitli şekillerle olduğu gibi farklı örgütlerle bir araya gelmenin ötesinde Türkiye genelinde her görüşten tüm sendikalara ve diğer kuruluşlara davet gitmesi ve tek merkezde toplanılması bakımından bir ilk olma niteliği taşıyor. Yani belki de bazı sendikalar, örgütler, vakıflar ilk defa aynı karede poz veriyordu ve bunu sağlayan da Cumhuriyet Halk Partisiydi. Kutuplaşmanın her geçen gün arttığı bir Türkiye’de aynı görüşten olmayan insanları bir araya getirmek ve “asgari müştereklerde” bir birleşme çağrısı yapmak bile esasen normal olanın bu olması gerekirken özlenen bir tabloydu ve kısmen de olsa gerçeklemiş oldu.

SİYASETİ YERELE İNDİRMEK

CHP’nin örgütsel yapılanmalarının eksiklerinin/yanlışlarının olduğu yıllardır herkesin dilinde olan bir argüman. Türkiye’de tüm il ve ilçelerde, yurtdışında da azımsanmayacak kadar farklı noktada örgütlenen bir partinin örgütsel eksikliklerinin olması bir yandan normal olarak kabul edilebilir. Ancak CHP’nin tarihselliği göz önüne alındığında biriken bu siyaset mirasıyla birlikte değişimler bir araya getirilerek güçlü bir örgütlenme modelinin olması ve bu modelin yönetim değişikliklerinde de dahi sabit kalması gerekiyor. Yani Genel Başkan değişse dahi örgütlenme ve siyaseti yerele indirme mantığı aynı kalabilmeli.

Elbette parti politikasını yerele ulaştırmak için çoğu zaman parti örgütleri yetersiz kalabiliyor. Bunun sebebi genellikle niteliksiz kadrolar ve parti içi rekabetler oluyor. İşte burada da parti içi sorunlardan kaynaklanan engelleri aşmak için siyaseti parti örgütleriyle sınırlamamanın önemi ortaya çıkıyor. Yani herhangi bir şekilde partinin örgütü çalışmasa dahi partinin o şehirde en azından belirli şekilde görüşlerinin ulaştığı Sivil Toplum Örgütleri, Sendikalar ve Derneklerin olması gerekiyor. Burada bahsedilen bu örgütlerin ve sendikaların CHP’ye bağlı olarak çalışması değil, tam aksine tamamen CHP yapılanmasının dışında olması ve dışarıda olmanın getirdiği eleştirel bakış ve nesnellik ile doğru bir kurgu yapabilme olanağıdır. Hiç şüphesiz tüm sendikalar ve dernekler örgütlenme mantığına göre siyasi partilerin üzerinde olan kurumlardır.

Siyaseti yerele indirmek esasen partinin söylediğinin toplumun tüm kesimlerine ulaşması ve geri dönüş alması ise bunun yolu sendikalar ve demokratik kitle örgütleri üzerinden CHP ile organik bağlantısı olmayan yurttaşlara ulaşmaktan geçiyor. 2015 yılında yaşanılan iki genel seçimde de gerek bildirgeler gerekse partinin genel söylemi toplumun tüm ezilenleri için bir çıkış yolu iddiası taşırken toplumun tümünde bir heyecan yaratamadığı kabul edildiğinde bunun sebebinin “herkese ulaşamama sorunu” olduğu ortadadır. Herkese ulaşmak için ise görüşü ne olursa olsun farklı çalışma alanlarındaki tüm kitle örgütlerine partinin onlarla ile ilgili söylediklerin kapsayıcı şekilde anlatılması ve bir lütuf verme olarak değil hemdert olarak, bu dertleri çözecek umudu veren güç olarak yol alınması gerekiyor.

AKP DEVLETİNE KARŞI BERABER MÜCADELE

Georgi Dimitrov, Faşişt yönetimlerin işçi sınıfına baskısının gerekliliğini şöyle özetliyor: “Faşizmin gelişmesi için sendikaların denetimini ele geçirmek, sınıf sendikacılığı hareketini yoketmek son derecede gerekli bir şarttır. Faşist diktatörlük işçi sınıfını kendine bağımlı kılmadan ve hepsinden önemlisi sınıf sendikacılığı hareketini bastırmadan mümkün olamaz.” Dimitrov’un söylediklerini son 14 yılın AKP’si üzerinden düşündüğümüzde onaylamamak elde değil. İşte bu cenderede CHP’nin, sosyal demokrasinin gerekliliğinin ötesinde bir mecburiyet olarak tüm işçi sendikaları ve demokratik kitle örgütleriyle “Faşizme Karşı Birleşik Cephe” ile mücadele çağrısının kıymeti daha artıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Faşizme Karşı Birleşik Cephe ifadesini kullanmasa dahi esasıyla yapılan çağrı Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi “AKP Devletine karşı beraber mücadele” bir anlamıyla budur. Temel hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bir atmosferde demokratik bir alan içinde mücadele eden herkesin bu çağrıya cevap vermesi de en az bu çağrı kadar önemli bir gelişmedir.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında “Madem demokrasi diyoruz; sendikalar, vakıflar bir araya gelmeliyiz” çağrısı yaparken mücadelenin artık bir siyasi parti mücadelesi aştığını ve asgari müştereklerde bir araya gelmenin zorunluluğunu vurguladı. Yani dönüp baktığımızda 2007-2008 döneminde olduğu gibi AKP ve onun karşısında sadece kendi alanıyla duran bir CHP’nin Başkanlık sistemine engel olamayacağını belki de ilk fark eden bizzat Kemal Kılıçdaroğlu. İşte bu sebeplerle asgari müştereklerde buluşma ve ortak mücadele çağrısı yapıyor ve bir kez daha “Önce Türkiye” demiş oluyor.

ÇAĞRININ PRATİĞE GEÇMESİ GEREKİYOR

Mevcut Anayasa’da da yer alan temel hak ve özgürlükleri koruyabilmek, birinci sınıf demokrasiden bahsedilmek ve artan baskı ortamına dur diyebilmek için bu Büyük Buluşma’nın toplumsal olarak sürekliliğin sağlanması gerekiyor. Yani yapılan bu toplantının bir başlangıç olarak kabul edilip Demokratik Kitle Örgütleriyle iletişimin daha da güçlendirilmesi ve partinin ne söylediğinin doğru aktarılması bir mecburiyet. Sendikaya üye olan bir belediye işçisinin kendi hakları için mücadele eden partinin CHP olduğunu bilmesi, bir çevre derneği aktivistinin CHP politikaların ranta odaklı olmadığını bilmesi, bir futbol taraftarının CHP’nin passolig uygulamasına ve taraftara baskıya karşı olduğunu bilmesi, kadın derneklerinin CHP’nin erkek egemen ideoloji ile mücadele edeceğini bilmesi CHP’yi toplumun tüm kesimleriyle özdeşleştirecek ve belki de bu Büyük Buluşma iktidarın bir anahtarı olacak.

 

(10 Mart 2016)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s